Skip to main content

Hvordan man velger riktig bilforsikring

5 minutt lesing

av natadm

Beregning av prisen for å forsikre et kjøretøy er sammensatt, da den beregnes på grunnlag av mange ulike variabler. Derfor er det vanskelig å si noe generelt om priser – men i gjennomsnitt betaler nordmenn rundt kr 15 000 i året for bilforsikring. Det finnes ulike former for forsikring, i tillegg til at faktorer som biltype, motorstørrelse, kjørehistorikk, kilometerantall per år og andre ting spiller en sentral rolle i hva sluttsummen blir. Man finner også betydelig variasjon fra selskap til selskap, slik at det er viktig å se på ulike tilbud når man skal forsikre et kjøretøy.1

Andrey_Popov / Shutterstock

De ulike formene for bilforsikring

Hovedtypene man har i Norge er:

Ansvarsforsikring

Denne typen forsikring er lovpålagt (se bilansvarsloven, paragraf 15), slik at man er pliktig til å ha denne for å ha lov til å kjøre bil på norske veier. Denne dekker skader både på bilens fører, passasjerer og andres kjøretøy og eiendom. Den dekker også redning og veihjelp. Den dekker derimot ikke skader på egen bil. Siden det er ulovlig å kjøre uten denne, er det viktig å tegne forsikring allerede før man henter en nykjøpt bil. Kjører man bil uten ansvarsforsikring, risikerer man å være ansvarspliktig for alle materielle skader og personskader som måtte oppstå, og selv i situasjoner hvor ikke du selv har skyld i et uhell. Om man har en bil med skilt som ikke har ansvarsforsikring vil man også måtte betale dagsgebyrer.2

Delkasko

Dette er en frivillig forsikringsform som dekker brannskader, knuste bilruter, tyveri og skader på fastmontert utstyr og løse gjenstander i bilen inntil et angitt beløp. Denne er billigere enn full kasko, og er å anbefale om man kjøpe en eldre bruktbil. Men den dekker ikke skade på egen bil dersom du har skyld i en kollisjon.

Kasko (eller full kasko)

Denne forsikringsformen dekker alt som delkasko dekker, i tillegg til å dekke skade på egen bil ved ulykker – også dersom du selv har skyld i ulykken. Den dekker også skader ved f.eks hærverk. Generelt sett anbefales fullkasko til nyere biler. Enkelte selskaper tilbyr også utvidede former for kasko, som kan dekke ytterligere forhold (som for eksempel bruk av leiebil) og som kan gi større utbetalingssummer. Disse kalles gjerne superkasko eller toppkasko.3

Hva skal man ta i betraktning når man skal ha bilforsikring?

Bilforsikring kan fort bli dyrt, slik at det er viktig å se på hvilken type dekning man strengt tatt behøver, og hva de ulike forsikringstilbudene faktisk dekker. Før du velger, bør du vurdere følgende punkter:

Hvilken type forsikring du behøver, og hva denne må dekke

Her er spørsmålet om du behøver kasko viktig. Ved kjøp av eldre bruktbiler med lav verdi kan det være bedre å heller kjøpe ny bil om ulykken skulle være ute, fremfor å utføre dyre reparasjoner på en eldre bil. Andre kan ha behov for utvidede former for kasko, eller ønske å ha en fører- og passasjerulykkesforsikring i tillegg.

Hvor langt du kjører i løpet av et år

Kjører du lite, har du lavere risiko for å være involvert i ulykker, noe som kan gi deg lavere forsikring.

Hvilke bonusordninger de ulike selskapene tilbyr

Innen bilforsikring har det blitt utviklet egne bonussystemer. Her belønnes sikker kjøring over tid med reduksjoner i forsikringspremien. Jo flere skadefrie år man kjører, jo større prosentandel sparer man på forsikringssummen. Og om uhellet skulle være ute, kan det også gjerne lønne seg å dekke utgiftene selv, for å kunne beholde bonusnivået som man har opparbeidet seg.

Hvem forsikringen skal gjelde for

Om du avtaler begrensninger med forsikringsselskapet., så kan det være penger å spare. Disse kan for eksempel være at det er kun du selv som kjører bilen, eller at kun individer over en viss alder skal bruke bilen (som for eksempel personer over 25 år).

Hvor forsikringen gjelder

Ansvarsforsikring og kaskoforsikring gjelder som regel i alle vesteuropeiske land, mens det kan være begrensninger på hvor langt utenlandsoppholdet er. Rettshjelpsforsikring (som inkluderes i alle bilforsikringer) gjelder ikke nødvendigvis utenfor Norden.

Egenandeler

Det er ikke egenandel knyttet til ansvarsforsikring, men ved bruk av kaskoforsikring blir kunden belastet for en del av dekningsbeløpet. Denne egenandelen varierer, slik at denne også må vurderes når man sammenligner tilbud hos ulike forsikringsselskaper.4

Hvordan kan man spare penger på forsikringen?

Det er en lang liste med variabler som kan påvirke hvor høy forsikringspremien din blir. Din alder, sivilstatus og bosted er blant dem. Mens disse er faktorer man ikke nødvendigvis kan gjøre så mye med, så er det en rekke andre aspekter man kan spare på:

Valg av biltype

Både bilmerke og motorstørrelse kan ha betydning for prisen. Og generelt sett er det lavere forsikringspremier for bruktbiler.

Kjøreatferd

Her kan man få rabatter om man inngår avtale om kilometerantall. Om man har trafikkrelaterte bøter eller lovbrudd, kan dette øke prisen. Hvor bilen parkeres om natten kan også ha en innvirkning.

Hvem som bruker bilen

Om man gjør avtale om at det er kun en selv som benytter bilen, vil man kunne få redusert prisen hos noen selskaper. Om andre låner bilen, kan alder på andre brukere av bilen ha innvirkning på prisen.

Rabatter

Enkelte selskaper kan gi rabatter om man er student, medlem i foreninger eller organisasjoner eller om man kjøper flere forsikringer hos samme selskap. Enkelte bedrifter har også avtaler som gir rabatt på forsikring for sine ansatte.

Sikkerhetsutstyr i bilen

Ulike typer utstyr kan redusere prisen, og eksempler på dette kan være bremsesystemer, tyverisikringsutstyr, brannslukningsapparat, gearstang-lås, ekstra bremselys, m.m.

Øk egenandelen

Denne kan justeres høyt for å få ned prisen på forsikringen, men om man gjør dette bør man ha tilgjengelige midler om en ulykke skulle skje

Sammenlign selskaper

Det kan være store forskjeller mellom de ulike selskapene, og disse kan kan legge ulik vekt på variablene som premien din regnes utifra. En god start kan være å benytte prissammenligninger på nett for å få en ide om hva du vil måtte betale. Men for å få så nøyaktig pris som mulig her, må man regne med å måtte oppgi en del personlig informasjon.5

Det koster å forsikre et kjøretøy, og mange nordmenn betaler nok mer en de hadde trengt. Dette kan være på grunn av at det er en del å sette seg inn i, og det er ikke alltid så lett å vite hva som lønner seg. Her kan man gjøre gode besparelser om man bruker tid på å skaffe seg en oversikt over tilbud fra de ulike aktørene, og få oversikt over hvor man eventuelt kan gjøre besparelser. De ulike selskapene har ulik vektlegging på de variabler som forsikringen baseres på, og det kan være penger å spare på å oppnå rabatter, øke eiendelen, investere i sikkerhetsutstyr og mye mer.

natadm

Contributor