Skip to main content

Türkler İş İngilizcelerini İnternet Platformlarında Nasıl Geliştiriyorlar

Okuma Süresi: 6 Dakika

Tarafından Cigdem Atahan

İngilizce artık iş dünyasının global dili haline geldi ve dünyanın her yerinde, coğrafik olarak çok farklı iş girişimlerinde iletişimi ve performansı mümkün kılıyor. İngilizce dünya çapında yaklaşık 1,35 milyar insan tarafından kullanılan ve insanlık tarihinde en hızlı yayılan dillerden biri1. Araştırmalar sınırlar ötesi iş iletişimlerinin çoğunlukla İngilizce yapıldığını ve birçok uluslararası organizasyonun iyi İngilizce konuşabilen elemanları tercih ettiğini gösteriyor.

İngilizceyi- özellikle iş İngilizcesini- akıcı bir şekilde konuşmak adaylara daha çok ve daha iyi iş olanaklarına sahip olan geniş bir pazara giriş imkânı vermekte ve dünyanın her yerindeki müşterilerle etkili bir biçimde çalışmayı sağlamakta. İşyerlerinde İngilizce rapor yazabilen, sunum yapabilen, yabancı müşterilerle iyi iletişim kurabilen elemanlar öne çıkıyor. Tüm bu nedenlerden dolayı, Türkler internetteki egitim platformlarından iş İngilizcelerini geliştirmek ve Türkiye içinde veya dışındaki çok uluslu şirketlerde hayal ettikleri işlerde çalışma şanslarını arttırmak için faydalanıyor. Profesyonel eğitimciler, kişiye özel programlar ve ileri düzey görüntülü konferans seçenekleriyle kişilerin kolaylıkla İngilizce öğrenebilmelerini sağlıyor.

one photo / Shutterstock

İş İngilizcesi ile İlgili Kurs Çeşitleri

Çevrimiçi platformlarda bulunan dil kurslari iki farkli sistemde sunuluyor. Bunlardan ilki önceden kaydedilmis ve video şeklinde öğrenciye sunulan kurslar. Bu kurslar, videolar, görseller ve dijital ortamda verilen sınav, ödev ve tartışma forumları ile öğrencinin kendi seçtiği saatlerde, kendi hızına göre bitirebileceği şekilde tasarlanmıştır. Diğer bir sistem de çevrimiçi olarak bağlanılan eğitmenlerden gerçek zamanlı bire-bir ya da grup dersleri almak şeklindedir. Yani bildiğimiz klasik kursların çevrimiçi platforma taşınmış halidir.

Oldukça kalabalık olan iş pazarında öne çıkabilmeleri için Türklere yardımcı olan çevrimiçi iş İngilizcesi kurslarından bazıları:

İş İngilizcesi İletişim Becerileri

İş İngilizcesi İletişim Becerileri Uzmanlığı alanı öğrencilerin iş ortamlarındaki İngilizce dilini konuşma, yazma ve anlama yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Washington Üniversitesi tarafından Coursera aracılığıyla verilen bu uzmanlık alanı beş adet kurstan oluşuyor ve öğrencilere İngilizceyi farklı bağlamlarda nasıl daha etkili konuşabileceklerini öğretiyor.2 Bu uzmanlık alanı sosyal ve profesyonel etkileşimlerle konuşma ve yazma alanlarında İngilizceyi geliştirmeyi, kelime haznesini arttırmayı ve kazanılan becerileri aşağıdaki alanlara uygulamayı amaçlıyor.

Uzmanlık alanı çeşitli kurslardan oluştuğu için tamamlamak altı ile yedi ayı bulabiliyor. Haftada ortalama dört ile altı saat arası bir zaman ayrıldığında her kurs dört beş haftada tamamlanabilir. Bu uzmanlık alanındaki herhangi bir kursa kayıt olabilmek için ileri seviyede İngilizceye ve ilgili alanda deneyime sahip olmak önemli. Öğrenciler tüm uzmanlık alanına ya da tek bir kursa yedi günlük deneme süresi boyunca bedava kaydolabilir. Deneme süresi boyunca materyallere, derslere, ödevlere ve tartışma forumlarına sınırsız giriş yapabilir.

Deneme süresi sona erdiğinde her kurs için aylık olarak yaklaşık 660 TL ödenmesi gerekiyor, ancak bu miktar için Coursera’nın Burs Programı aracılığıyla indirim alınabilir. Bir uzmanlık alanını bitirip ücretlerini de ödediklerinde öğrenciler uzmanlık alanında tamamladıkları her kursun sertifikalarıyla birlikte uzmanlık sertifikalarını da alıyor.

Temel İş İngilizcesi

İş İngilizcesi: Temel kurs, ana dili İngilizce olmayan ancak İngilizce bilen kişilerin iş İngilizcesi becerilerini artırmak için tasarlanmış. Öğrencilere şirket ortamlarında kültürlerarası anlayış ve işe yönelik örnek çalışma analizleri yapabilmeleri için gereken temel iletişim ve dil becerilerini geliştirmeyi öğretiyor.

Bu kursta öğrenciler işle ilgili sözlü ve sözlü olmayan durumlarda kullanılan alışılagelmiş İngilizce söylemlerle haşır neşir oluyor. Temel İngilizce kurslarından farklı olarak kelime haznesi ve dil becerileri bu kursta iş iletişimi, anlaşmalar ve resmi sunumlar gibi günlük işlerle ilgili durumlar üzerine odaklı. İş dünyasında sıklıkla kullanılan kelimeler ve kalıplar, doğru bir kullanım ve telaffuzla öğretiliyor.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından Coursera aracılığıyla verilen Temel İş İngilizcesi dersleri haftada üç-dört saat olarak toplam altı hafta sürüyor3. Bu kursu almak için en azından başlangıç seviyesinde İngilizce bilmek gerekiyor.

Öğrenciler kursu yedi günlük deneme süresince deneyip devam etmeye karar verdiklerinde ayda yaklaşık 660 TL ödüyor. Kursu satın aldıklarında da görsel ve yazılı materyallere ve kursu tamamlamak, sertifikalarını almak için yapmaları gereken test ve ödevlere yönelik uygulama alıştırmalarına giriş yapabilir. Kurs ücretini karşılayamayacak olanlar Coursera’ nın verdigi burs programına da başvurabilir.

Müşteri Hizmetlerinde İngilizce

Udemy’ nin Müşteri Hizmetlerinde İngilizce kursu anadili İngilizce olmayan ve İngilizce bilen kişilerin İngilizce konuşan müşterilerle, özellikle telefon konuşmaları gibi günlük etkileşimlerinde yardımcı olabilmek amacıyla tasarlanmış4. Öğrenciler sık kullanılan farklı İngilizce ifade biçimlerini, kelimeleri ve dinleyiciye ana dili İngilizce olan bir konuşmacı gibi hitap etmeyi öğrenebilirler. Bu kurs farklı müşterileri ve durumları nasıl idare edebileceğini, mantıklı cevaplar ve açıklamalar hazırlamayı, profesyonelliği koruyarak nasıl empati oluşturabileceğini ve iletişimde karşılaşılabilecek sorunları etkin biçimde çözmeyi öğretiyor.

Bu kurs, 48 dersten oluşmakta. Dersler yaklaşık yedi saatlik videolara bölünmüş. Videolarda sinirli müşterilerle iletişim, yanlış anlama kaynaklı durumların üstesinden gelme, sunulan hizmetleri karşı tarafa düzgün bir şekilde aktarabilme, müşteriyle düzgün ve açık iletişim kurabilme gibi çeşitli konularla ilgili dersler var.

Bu ders için aylık ücret 1.356 TL, ancak öğrenciler öğrenme yolculuklarına kupon indirimlerinden yararlanarak çok daha düşük bir ücretle başlayabilirler. Kursu bitirdikten sonra da sertifikalarını Udemy’ nin web sitesinden indirebilirler.

İş Başvurusu

Özellikle global şirketlerde çalışan, ya da yurt dışı menşeli bir şirkete girmek isteyenler için ilk adım uluslararası standartta bir özgeçmiş hazırlamaktır. LSI Education’ un bireysel, grup ve kurumsal iş İngilizcesi kursu, işe alım ve iş başvurusu konusunu da içeren kişiye özel hazırlanmış çevrimiçi bir program.5 Bir başvuru sırasında sorulan sorulara İngilizce cevap verme teknikleri, genel hitap kalıpları, düşündüğünü İngilizce ifade edebilme gibi konularda profesyonel destek sunuyor. Bunun yanı sıra diğer ders konuları, sunum, toplantı, müzakere, telefon görüşmeleri, kültürlerarası iletişim, sosyal İngilizce, iş yazısı gibi konu başlıklarından oluşan geniş bir yelpazeye sahip.

Konuşarak Öğren

Bir dili öğrenmek ve akıcı konuşmak için şüphesiz konuşma pratikleri yapmak ilk sırada gelir. İngilizce dilinin yazım kurallarını ve kalıplarını yeterince bilen ama konuşmada yetersiz kalanlara Konuşarak Öğren platformu bu eksiği kapatabilecek dersler sunuyor. 6Konuşarak Öğren, Amerikalı ve anadili İngilizce olan eğitmenleriyle öğrenciler için oluşturulmuş bir ders programı hazırlıyor. Kayıt yaptırdıktan sonra günlük on, yirmi veya otuz dakikalık ders süresi seçeneklerinden uygun olanını seçip istenilen iş alanına odaklı (tıp, mühendislik, sağlık, güzellik, inşaat, finans vb.) olarak dersler kişiselleştirilebilir. Kayıt olduktan sonra şifreyle girilebilen bir panelden eğitmen notları, ilerleme durumu ve dersle ilgili diğer materyallerin takibi yapılabiliyor.

İngilizce konuşma konusunda şüphesiz en güvenilir ve en eski kuruluşlardan biri de Türk Amerikan Derneği7. TAD son zamanlarda popüler olan çevrimiçi kurslara Konuşma Kulübüyle ve diğer İngilizce kurslarıyla dahil oldu.8 Tek dezavantajı kulübün sadece Cumartesi günleri saat 13 ile 15.20 arasında olması.

İş Yazışmaları

Coursera ve Udemy gibi EDX platformu da yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yaparak İngilizceyi işe yönelik olarak geliştirmeye yardımcı olacak kurslar veriyor. EDX kursları arasında en cok dikkat çeken California Berkeley Üniversitesi’nin Akademik ve İş Yazışmaları kursu9. Haftada üç-beş saat arası çalışarak toplam altı haftada bitirilebilen bu kurs, gramer, kelime seçimi, ton, diksiyon ve metin düzenleme üzerine odaklanıyor. Bu programın bir diğer avantajı da tamamen ücretsiz olması.

Yazı Odaklı İş İngilizcesi

İş yerinde kısa notlar, toplantı raporları, sunum belgeleri, yazılı her türlü evrak hazırlamak ve bunları doğru terminoloji ve hitap biçimlerini kullanarak yapmak için İngilizceye hakim olmak önemli. Ancak buna ek olarak da eğer işyerinde çalışma konusu fazla yazı yazmayı gerektiriyorsa sadece yazmaya odaklı teknik bir eğitim almak iyi bir fikir olabilir. Yazı odaklı İngilizce derslerini yukarıda bahsedilen Coursera, Udemy, EDX gibi kurslardan ve bunlara ek olarak Saylor Academy’ den almak mümkün. Saylor Academy çevrimiçi derslerde iş yerinde kullanılabilecek tüm belge türlerini ve yazı dilinin inceliklerini öğretiyor.10

Yöneticiler için İleri seviye İngilizce

Kurumlardaki yöneticilere yönelik İngilizce dersleri için Berlitz, kendi geliştirdikleri Berlitz Metodu ile konuşmaya ağırlık veren kurslar hazırlıyor.11 Yöneticiler kursta gramer ezberlemeden, sadece işyerlerinde gerekli olan alanlara odaklanarak yüz yüze öğrenme imkanı buluyor. Berlitz’in uluslararası bir kurum olması ve dünyanın her yerinden dil öğrenmek için katılıma imkan tanıması yöneticilerin birbirleriyle iş iliskisi geliştirmeleri açısından bir avantaj da yaratabiliyor. Örnegin, dünyanın bambaşka yerlerinden başka yöneticilerle bir arada alınabilecek İngilizce grup dersleri yepyeni iş olanakları yaratabilir.

Dinleyerek Öğren-Dijital ses yayınları 

En az TAD kadar eski ve güvenilir bir başka dil kursu da British Council’ in verdiği kurslar.12 Çevrimiçi İngilizce kursları arasında oldukça faydalı olan iş İngilizcesi kursu üst düzey İngilizce seviyesinde olan ve dinleme yeteneğini ilerletmek isteyenler için uygun bir program. Özellikle dijital ses programları iş ile ilgili diyaloglara yoğunlaştığından iş İngilizcesini dinleyerek geliştirmek için çok etkili bir yöntem. 

Temel Günlük İngilizce Kullanımı

Bir anda profesyonel bir İngilizce kursuna atlamaktan çekinenler ve önce biraz basit, günlük konuşma dilini hatırlayıp daha sonra yukarıda bahsedilen kursları almak isteyenler için de hem kullanımı kolay, hem de kısa sürede sonuç alabilecekleri English Ninjas yardımcı olabilir.13 Anadili İngilizce olan ve farklı ülkelerde 7/24 çevrimiçi dersler verebilen öğretmenleriyle İngilizce konuşarak temel konular üzerinden geçip, telaffuz ve konuşmada kısa sürede epey yol kat edilebilir.

Türkiye’deki Üniversitelerde Sertifika ve Eğitim Programları

Turkiyedeki birçok üniversite, Campus Online ile işbirliği çerçevesinde çok çeşitli sertifika programlar sunuyor.14 Örnegin, Başkent Üniversitesi Campus Online işbirliğiyle İnsan Kaynakları Yönetiminde Kişilik Analizi ve Uygulamaları Eğitimi, Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi, CV Yazma ve Mülakat Teknikleri Eğitimi vb. gibi birçok eğitimi sertifika programı olarak veriyor.15

İstanbul Boğaziçi Enstitüsü programları da oldukça kapsamlı. Programlar, Online, Kurumsal ve Örgün Eğitimler olarak üç ayrı başlıkta toplanmış.16 Bilişim, sağlık, psikoloji, hukuk, mesleki gelişim, liderlik, pazarlama gibi çok çeşitli dersler var. Eğitimler canlı ders ya da video içeriği olarak sunuluyor. Ücretsiz programlar da mevcut.

Cigdem Atahan

Contributor