Skip to main content

En guide till trapphissar

4 Minute Läs

av natadm

När man blir äldre eller utvecklar hälsoproblem upplever många av oss ökande problem med att ta oss uppför trapporna. Många har, genom egen kunskap eller via familj och vänner, upplevt de hinder och svårigheter en trappa kan medföra. Det finns vanligtvis flera underliggande orsaker till detta. Några av de vanligaste orsakerna till varför trappan blir eller är en utmaning är sjukdomar som stroke, Parkinson, MS och CP skada. Som de flesta vill också den som behöver hjälp med rörligheten ha friheten i att bo i sitt egna hem, utan hjälp.1 En trapphiss kan vanligtvis vara en lösning på detta och i den här artikeln kommer vi att dyka in i några alternativ för trapphissar och trapphjälp för att hjälpa dig att hitta ett alternativ som passar dina behov.

Ingo Bartussek / Shutterstock

Vad en trapphiss är och hur de fungerar

En trapphiss är en mekanisk anordning för att lyfta människor upp och ner för trappor. För tillräckligt breda trappor är en skena monterad på trappan.2 En stol eller lyftplattform är fäst på skenan. Under stolen sitter det en motor som antingen går på el från ett eluttag eller batterier. En del modeller kan använda både batteri och extern ström. Om strömmen går, byter trapphissen till reservbatteriet så att den kan användas under strömavbrottet. De flesta trapphissar har en knapp för att hämta eller skicka stolen. Personen som behöver hjälp med att ta sig upp eller ner sätter sig antingen i stolen eller tar sig upp på plattformen. Sedan hjälper trapphissen personen at ta sig antingen upp eller ner för trappan utan att man behöver gå.

Olika slags trapphissar

Det finns olika slags trapphissar men de vanligaste är axelhissar3 som följer själva räcket och plattformshissar4. Axelhissar kan vara ett bra alternativ för personer som är beroende av rullstolar och behöver ta med rullstolen mellan våningarna i huset. Det finns hissar med rak skena och hissar med anpassade krökta skenor. En plattformshiss är ett alternativ till en axelhiss och är ett enklare och något billigare alternativ. Plattformshissar används oftast i offentliga byggnader eftersom det tar mycket plats i trappan.

Välj hiss utifrån behov

Idag behöver en hiss inte vara större än en garderob. Båda dessa lösningar kräver dock en hel del utrymme tillgängligt i ditt hus.5 Det finns också vanliga hissleverantörer som kan anpassa sina lösningar till ett vanligt hem. Det kan vara värt att tänka på eftersom det ger ett bestående värde när du ska sälja ditt hus.6

Glöm heller inte att oavsett hiss typ kommer du behöva besiktiga hissen med jämna mellanrum. 7

Kostnader

I dag finns hisslösningar som kostar en bråkdel av vad traditionella hisslösningar tidigare har kostat att installera. Tekniska lösningar kan utformas på olika sätt beroende på hur byggnaden och trappuppgången ser ut och beroende på dina behov och budget. Glöm dock inte att det också tillkommer kostander för installering av hissen du slutligen väljer. Det slutliga priset beror dock alltid på hur många våningar, kurvor och svängar trappan har eftersom räcket behöver anpassas till ditt specifika hem. Detta påverkar också återförsäljningsvärdet, eftersom en skräddarsydd trapphiss inte lätt kan återanvändas i en annan trappa. Kontrollera alltid priset noga innan du beställer och be alltid om en offert där allt ingår inklusive installation.8

Tips

Det finns faktiskt statliga bidrag för hiss som man kan ansöka om när man behöver anpassa sitt hem.9 Du kan läsa mer om detta hos Boverket och i deras informationsblad.10 Man kan få upp till 200 000 i bidrag och det räcker långt.11 Detta är tack vare en lagändring som omfattar bostadsanpassningsbidrag för att göra det enklare för personer med olika handikapp att anpassa sina hem.12 Dessa bidrag är dock bara tillgängliga för dig som äger ditt hus. Inte för dem som hyr.

Glöm inte ROT och RUT avdraget!

Du får dra av 30 procent av arbetskostnaden med ROT avdraget.13 Maxbeloppet som du kan få i avdrag ligger i skrivande stund på 50 000 kronor per år. Om ni är två personer som äger bostaden kan ni dubbla den summan. Maxbeloppet ni får tillsammans blir alltså 100 000 kronor. Summan som du får i rotavdrag räknas samman med summan som du får ut i RUT avdrag. Sedan 1 juli 2019 ligger dessutom rutavdraget på 50 000 kronor oavsett ålder. Innan dess har maxbeloppet för RUT varit 25 000 kronor per år om du är under 65 år och 50 000 kronor om du är över 65 år. Tanken var att pensionärer skulle ha mer i avdrag men nu är summan samma även för yngre personer.14

Olika lösningar

Innan man installerar en trapphiss kan det vara värt att fundera igenom alternativen som finns. Inte bara rent konstruktionsmässigt utan också vad gäller situationen i sin helhet. Även om man vill bo kvar hemma kan det ibland vara värt att överväga en flytt på grund av hälsoskäl. Det viktigaste är att hitta en lösning som passar dig.15

Lösningar kan se ut på olika sätt;

Forskning visar att de allra flesta av oss vill bo i vårt eget hus så länge som möjligt. Många av oss har levt hela vårt liv där, så det är inte svårt att förstå varför de flesta vill fortsätta göra det. Om flytt inte är ett alternativ kan det vara vettigt att installera en trapphis så att du kan ta dig runt lättare. Glöm inte att det finns en hel del ekonomisk hjälp att få; avdrag som RUT och ROT samt bidrag för ombyggnad. Det kan ta tid att få detta på plats men kan vara värt det. Tänk på att ju mer specialiserad din hiss är – desto mindre är sannolikheten för att det ska ge ett mervärde. En installerad hiss i huset kan dock ge mervärde eftersom den kan användas av många fler än en trapphiss.19

natadm

Contributor