Skip to main content

Husägarens guide till solceller

4 Minute Läs

av natadm

Olika undersökningar pekar på att hela 83 procent av Sveriges husägare kan tänka sig att sätta upp solceller på taket. Främsta anledningarna är att det är miljövänligt och att man förväntar sig lägre energikostnader. Dessutom finns det både statliga bidrag och ROT man kan ta hjälp av för att klara kostnaden. Sedan skadar det ju inte att det blir billigare levnadskostnader när man själv producerar sin egna, gröna, el. Att solceller dessutom är så gott som underhållsfria när de sitter på plats gör det också till ett enklare beslut.

Diyana Dimitrova / Shutterstock

Vad är solceller?

Solpaneler är en panel som oftast har en rektangulär form. Storlek och form kan dock variera mellan olika tillverkare av solcellspaneler. Panelens effekt mäts dock alltid i watt. En panel kan ha olika färg beroende på om panelen är tillverkad av monokristallin (svart) eller om panelen är i polykristallin (blå). Solcellspaneler monteras vanligtvis ovanpå husets tak men installationer kan också göras på marken. Vid en takinstallation skruvas solcellspanelen fast på ett monteringsystem.1 En solcellspanel innehåller någonting som kallas för siliconceller och när dessa exponeras för solljus skapas ett flöde av elektricitet.2

Hur de fungerar

När solen lyser på solcellspanelen genereras ett flöde av elektricitet. Den elektricitet som genereras i solcellen leds genom solcellernas kablage till solanläggningens inverterare. Inverterarens uppgift är att omvandla solenergin som absorberas genom solpanelen från likström (DC) till Växelström (AC). Därefter skickas elen till ditt hus så att du kan använda dina elektriska apparater precis som vanligt.

Fördelar med solceller

Att tänka på när du ska köpa solceller

Det finns några saker som är viktigt att leta efter när du ska bestämma dig för vilka paneler du ska köpa till ditt hus.

Kostnader

Det kostar dock en del att installera solceller. Dels behöver du köpa själva solcellerna men det är mycket annat som också behövs för att du ska kunna koppla ihop dem med varandra och omvandla solsken till el. Takmaterial, taklutning och byggställningar påverkar dessutom hur mycket arbete och tid installationen tar. Installatörens resekostnader och leverans av material är en ytterligare kostnadspost. Enligt lag krävs behörighet för alla elinstallationsarbeten, vilket förutom elanslutningar även omfattar montering av stativ och infästningssystem så detta är ytterligare en kostnad att lägga till i budgeten. Var noga med att kontrollera att du har tagit med allt i din budget innan du beger dig ut på shoppingrunda för att hitta den bästa leverantören.9

Återbetalningstid

Återbetalningstiden för de flesta anläggningar brukar, enligt olika solcellskalkyler, hamna mellan 10 och 15 år, inräknat statligt investeringsbidrag.10 Från och med 2019 har regeringen ökat bidragspotten, men samtidigt sänkt ersättningsnivån till 20 procent. Många villaägare passar istället på att använda rotavdraget, som schablonberäknas till 9 procent av installationskostnaden. Det finns en mängd siter som kan hjälpa dig att räkna ut exakt återbetalningstid. Vi rekommenderar dock Energimarknadsbyrån som har en heltäckande syn på beräkningen.11

Bidrag

Det finns, enligt Boverket, ett statligt stöd för installation av solceller. Regeringen har avsatt medel för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet. Du kan få stöd för upp till 20 % av hela investeringskostnaden för solceller, som ett engångsbelopp. Du skickar in ansökan i förväg innan du påbörjar installationen, och får stödet utbetalat i efterskott. Stödet är rambegränsat, det vill säga det kan ges så länge pengarna räcker. För att kunna logga in i e-tjänsten och göra en ansökan och senare ha koll på den, behöver du en e-legitimation att identifiera dig med. Dock bör det noteras att det inte är säkert att bidraget kommer finnas kvar efter 2020.12

Glöm inte ROT

En annan möjlighet är ROT-avdraget. Fördelen med ROT är att du får det direkt. Och som privatperson kan du göra avdrag för 30 procent av dina montage-och installationskostnader. Avdraget kan utnyttjas om du äger ditt hus och det är äldre än fem år. Du kan dock inte ansöka både om statligt stöd och ROT samtidigt.13

Rengöring och underhåll

Solcellspaneler är generellt sett underhållsfria men det finns anledningar till att göra ren dem. Det skadar dock inte att spola av panelerna ett par gånger per år. Pollen och annan smuts i luften kan skapa beläggningar på panelerna och kan (i värsta fall) göra dem mindre effektiva. Vanligen sköter dock solcellspanelerna sig själv eftersom de ofta ”rengörs” vid nästa regn. Använd aldrig högtryckstvätt när du ska tvätta panelerna och tvätta dem heller inte i solljus, panelerna kan vara mycket heta.14

Att skaffa solcellspaneler är inte billigt men med lite hjälp i form av bidrag och ROT kan det löna sig i långa loppet. Den främsta anledningen till att man ska byta till miljövänlig el är just miljöaspekten. Dessutom skadar det inte att huset får ett högre värde på köpet!

natadm

Contributor