Skip to main content

En Guide Till Hur Du Går Tillväga När Du Ska Köpa En Ytterdörr

4 Minute Läs

av natadm

Om det är första gången som du planerar att köpa en ytterdörr så kan du ganska snabbt bli överväldigad av de olika val och alternativ som finns tillgängliga. I denna artikel så ska vi fokusera på att förklara på ett kortfattat men lättbegripligt sätt på hur du går tillväga när du ska köpa en ytterdörr som du kan njuta av.

Vi kommer att fokusera på ett antal aspekter såsom vilket material du bör välja, egenskaper i form av säkerhet och tillbehör, men också andra element såsom livslängd och installation. Med det skrivet, lås oss först nu fokusera på den första delen, vilket är materialvalet för just din ytterdörr.1

David Papazian / Shutterstock

Olika Typer av Material

Det finns ett antal olika dörrtyper som de flesta ytterdörrar tenderar att vara tillverkade av. Vi kommer således att i följande delkapitel fokusera på att kortfattat beskriva dessa samt belysa deras olika för- och nackdelar.2

Ytterdörrar i Stål

Dessa typer av dörrar kommer i de flesta fall med en förbättrad energieffektivare isolering för att tillfredsställa de moderna kraven gällande de olika energibesparingarna. Vissa av dessa modeller använder sig av isoleringsglas vilka kommer med flera lager för att på så sätt förhindra att värmen försvinner. De kommer i en hållbar konstruktion och kräver ganska lite underhåll rent generellt. Hålen kommer förborrade och gör det hela således enkelt att installera. Nackdelen brukar vara att dessa dörrar väger en del vilket i de flesta fall kräver en eller flera personer vid installationsförfarandet.

Ytterdörrar Tillverkade av Glasfiber

Dessa typer av ytterdörrar är ganska enkla att installera på existerande konstruktioner. De klarar extrema klimatförhållanden med bravur. De kommer med snarlika energibesparande egenskaper såsom entredörrar i stål. De kan också specialtillverkats för att efterlikna utseendet av en trädörr för att få fram en mer naturlig utseende på dörren beroende på var den ska installeras.3

De tenderar också att ha en längre garanti jämfört med stål- och trädörrar (mer om det härnäst). Nackdelen kan te sig i from av en svårare applicering av låsmekanismer och andra tillbehör eftersom de kan spricka enkelt vid anpassningen och göra dörren praktiskt taget omöjlig att reparera.

Entredörrar i Massivt Trä

Dörrar tillverkade i massivt trä kommer oftast i ett traditionellt utseende som de flesta av oss känner igen. De kan exempelvis också målas eller färgas för att erbjuda ett naturligt och inbjudande utseende. Dörrarna varierar i pris mycket beroende på huruvida billiga kompositer använts eller dyrare material i form av valnöt eller ek. Trädörrar är ideala när du planerar att installera dörren där den nödvändigtvis inte utsätts för frekvent ljus eller hårt väder. Nackdelen med entredörrar är att dessa kräver en del underhåll om de utsätts för hårda klimatförhållanden.

Karakteristiska Drag

Det finns ett antal specifika karakteristiska drag när det kommer till valet av dörr som man ska beakta innan man gör sitt val. Dessa ter sig i form av säkerhetsfunktioner, dekorativa element och extra tillbehör som kan appliceras på dörren.

Säkerhetsfunktioner

Det bör inte komma som en överraskning att säkerhetsfaktorn utgör en av de viktigaste aspekterna när det kommer till en dörr. Det är av yttersta vikt att dörren är svår att bryta upp eftersom dess primära uppgift är att hålla ute oinbjudna gäster.

Dekorativa Element

Förutom att vara säker så behöver dörren komma med dekorativa element för att göra den mer visuellt inbjudande. Mer moderna dörrar kan komma med delar som applicerats med glas för att man ska kunna se igenom dörren enklare, exempelvis.

Valfria Tillbehör

Många av dagens dörrar kan anpassas med valfria tillbehör. Man kan exempelvis välja handtag, initialer ingraverade på dörren, ringknapp med mera. Dessa dörrar tenderar att vara attraktiva hos kunderna eftersom många önskar anpassa sina dörrar efter sin personliga smak, vilket de olika tillbehören ger möjlighet till.

Element Som Du Ska Överväga

Det finns rent konkret fyra element som man ska ha i åtanke när det kommer till inköp av dörrar. Dessa ter sig i form av tillgänglighet, hållbarhet, installation och vädermotstånd. Nedan så tar vi en titt på dessa kortfattat och varför de är så viktiga för just din del.

Tillgänglighet

När man köper en dörr så vill man att den enkelt ska vara tillgänglig utan att man behöver studera den flera minuter för att överhuvudtaget kunna klura ut hur den ska beträdas. Just därför så ska man alltid fokusera på att köpa en dörr som erbjuder en förenklad tillgänglighet.4

Hållbarhet

En dörr som håller länge är något som alla strävar efter. Dock så måste man komma ihåg att hållbarheten även påverkas hur mycket den nyttjas. Exempelvis så kommer dörrar vilka har en hög frekvens av in- och utpassering slitas mer och således ha en lägre livslängd än vad som vore fallet om dörren installeras i ett familjehus.

Installation

Dörren ska vara enkel att installeras och bör komma med instruktioner som möjliggör det hela. Dock så kan de mer avancerade dörrarna kräva mer kunskap eftersom de kräver speciella anpassningar för att kunna installeras överhuvudtaget.

Vädermotstånd

En dörr av hög kvalitet bör tåla alla former av väderförhållanden utan att den tappar i dess visuella utstrålning hos produkten. Du ska därför välja en dörr som är väderbeständig och kommer också med en garanti, minst 5 år eller längre där det specificeras att dörren kan bytas ut om den inte skulle hålla måttet.5

Slutsats

Vid det här laget så inser du att det inte alltid är så enkelt att välja en exteriör dörr. Du behöver anamma de parametrar som listas i denna artikel och sedan utvärdera huruvida dessa passar ihop med just dina behov.

En tumregel är att du aldrig ska ha för bråttom vid valet av dörr utan sakta men långsamt arbeta dig fram till den modell som du bör välja. Sist men inte minst så ska du även hålla utkik efter olika erbjudanden och utförsäljningar eftersom dessa kan spara dig en del pengar samtidigt som du får möjligheten att få en kvalitetsdörr till ganska förmånligt pris.

natadm

Contributor